Regulamin dla uczestników darmowych testów penetracyjnych

  • Zgłoszenie uczestnictwa: Przesyłając swoje dane przez formularz zgłoszeniowy na stronie cyber-forensics.pl, zgłaszająca się firma wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów selekcji uczestników darmowych testów penetracyjnych.
  • Zgłoszenie uczestnictwa: Prosimy zauważyć, że przesłanie formularza jest jedynie zgłoszeniem chęci uczestnictwa w darmowych testach penetracyjnych. Testy zostaną przeprowadzone tylko po wyłonieniu zwycięzców procesu selekcyjnego. Wybrane firmy zostaną skontaktowane w celu uzgodnienia szczegółów i podpisania stosownej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych zgód przed przystąpieniem do testów.
  • Przetwarzanie danych: Dane przekazane przez zgłaszające się firmy będą przetwarzane wyłącznie w celu oceny kwalifikacji do udziału w darmowych testach penetracyjnych. Nie będą one udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody zgłaszającej się firmy.
  • Prawo do wyboru: Zastrzegamy sobie prawo do wyboru firm, które zostaną zakwalifikowane do darmowych testów penetracyjnych. Może to być kilka firm, jedna firma lub żadna firma, w zależności od wyników procesu selekcji.
  • Prawo do wycofania zgody: Zgłaszająca się firma ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając stosowne powiadomienie na adres email podany na naszej stronie.
  • Bezpieczeństwo danych: Zapewniamy właściwe zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez zgłaszające się firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.