Audyt infrastruktury IT

Audyt infrastruktury IT

Audyt infrastruktury IT jest ważnym elementem naszej działalności. Audytor dostaje zadanie, którego celem jest porównanie stanu faktycznego systemu ze stanem oczekiwanym, w oparciu o np. dokumentację. Działania te mają raczej charakter bierny; polegają np. na analizie logów, pokazaniu konfiguracji, sprawdzeniu personelu w zakresie procedur, sprawdzeniu spisanych procedur etc.

Działanie audytora polega na przygotowaniu raportu, dokumentacji porównawczej. Wykonywane czynności mają na celu zrewidowanie systemu informatycznego pod kątem bezpieczeństwa i porównanie jego stanu z oczekiwaniami, jakie ma w stosunku do niego zarząd lub tymi, określonymi w procedurach, czy innych zbiorach danych.

Audyt infrastruktury IT może zostać wykonany w kilku obszarach lub tylko w jednym z nich:

  • Audyt kodu aplikacji
  • Audyt procedur i zachowań
  • Audyt konfiguracji urządzeń
  • Audyt topologii sieci
  • Audyt podatności na złośliwe oprogramowanie

Wynikiem audytu infrastruktury IT jest dokument, który zestawia stan systemów informatycznych z założeniami, jakie powinny spełniać. Zwykle, w raporcie rozpisane są również zalecenia, które rekomenduje nasz zespół w celu poprawy stanu faktycznego systemu; może to być wdrożenie konkretnego oprogramowania lub urządzeń np. typu firewall. Taki dokument jest pomocny przy podejmowaniu decyzji w sprawie naprawienia lub polepszenia sytuacji firmy.

Skontaktuj się z nami

Siedziba główna

ul. Technologiczna 2

45-839 Opole

+48 519 051 504